YEM GRUBU ÜRÜNLERİMİZ

Laboratuvar Hayvanları Yemleri

Laboratuvar hayvanları beslenmesinde, yemlerin içeriği ve kalitesi, uygun beslenme programları oldukça önemli olup, hayvan sağlığı ve refahını doğrudan etkiler. Buna bağlı olarak, iyi ve doğru beslenme ile hayvanların metabolizmaları ve fizlojik sistemleri normal işleyecek ve deneysel çalışmalarda istenilen gerçek verilere ulaşılabilecektir. Aksi taktirde, deneyler sonucunda elde edilen bulgular hatalı olabilecek ve çalışamanın güvenilirliği azalacaktır.

Yemlerimiz, tüm yem teknolojileri ve hayvan sağlığı konularındaki güncel gelişmeler yakından takip edilerek geliştirilmiştir. En son teknolojilere sahip laboratuvarlarda kullanılan hammaddeler ve üretilen bütün yemler ileri tekniklerle analiz edilmekte ve bu konuda yapılan AR-GE faaliyetlerine önemli ölçüde kaynak aktarılmaktadır. Ürünlerin kalitesinin sürekliliğinin sağlanması, yeni ürünlerin geliştirilmesi, müşterilerin talepleri doğrultusunda üretimlerin yapılabilmesi konularında çalışmalar aktif olarak sürmektedir. Bu bakış açısı ile, üretilen laboratuvar hayvanları yemlerinde tüm besin maddeleri hassas bir şekilde dengelenmiştir. Ayrıca, yüksek kaliteli protein kaynakları kullanılmıştır. Yemler, vitamin, mineral ve esansiyel amino asitler bakımından zenginleştirilmiştir. Gıda verimi açısından sindirilebilirlikleri oldukça yüksektir. 

Kobay Yemi

Kobayların herbivor yapısına uygun olacak şekilde (beslenmelerinde en belirgin farklılık olarak vurgulanabilecek) lifli gıdalara olan ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan pelet yemlerin içersine yonca unu ilave edilmiştir. Yonca unu katkılaması ile, kobayların dengeli lif alımları sonucunda sindirim problemlerinin önüne geçilebilmesi sağlanmış ve yine kobaylar için gerekli olan askorbik asit (C vitamini) de yemlere eklenerek, yemlerin beslenmede çok amaçlı kullanımı sağlanmıştır.

Laboratuvar Tavşanı Yemi

Laboratuvar ortamında yetiştirilen tavşanların, tüm besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış olan yemlerimiz, tavşanların herbivor yapısına uygun bir üründür. Tavşanların sekum fermantasyonunun optimum düzeyde gerçekleşmesi için lifli gıdaya olan ihtiyaçları oldukça yüksektir. Bu nedenle, yemlerin içine kobay yemlerinde olduğu gibi, yonca unu ilave edilmiş, ancak tavşanın fizyolojisine uygun oranlarda lif kullanımına dikkat edilmiştir. Bu ürünümüz, tavşanların gebe laktasyon ve yavru dönemleri için de çok uygun bir yem karışımıdır.

Rat Fare Yemleri

Ratların omnivor yapısına uygundur. Ratlar herşeyi yeme eğilimindedirler. Diğer önemli özellikleri ise, düşük enerjili ve proteinli yemlerle beslendiklerinde, inaktivasyona girmeleridir. Bu durum fizyolojik parametrelerde farklılık ve obezite gelişimi olarak ortaya çıkar.

Fareler, omnivor ve kemirgen bir yapıya sahiptir. Kolay ve dengeli beslenmeleri ve yem zaiyatının azaltılması için peletler orta sertlikte olmalıdır. Ürünlerimizde, rat ve farelerin protein ihtiyaçlarını karşılamak için kaliteli protein kaynakları kullanılmıştır.

Yemlerimiz, rat ve farelerin her yaş dönemi için kullanılabilecek, uygun karma bir yemdir. 

Rat 24/27 Yemleri

%20 protein 2700 kcal enerjili rat ve fare yemlerdir

Rat fare 24/30 Yemleri

%24 protein ve 3000 kcal enerjili rat ve fare yemleridir.

Rat Genom Yemleri

Genetiği değiştirilmiş ve immün yetmezliği bulunan hayvanlar için rat genom yemleri üretilmiştir. %24 protein, %9 yağ ve 3600 kcal enerjili bir yemdir.

Hamster Yemi

Fare ve ratlar gibi omnivor hayvanlar olan hamsterlar için uygundur. Rat ve fare yemleriyle beslenebilirler fakat kafa yapıları daha kısa olduğu için, yemleri tel arkasından kemirmeleri oldukça güçtür. Bu nedenle, pelet çapı 4.5 mm olarak hazırlanmıştır ve direkt olarak yemlikten yiyerek besinlerini keseciklerinde kolayca depo edebilirler.

Domuz Yemi

Laboratuvar hayvanı olarak domuz, ülkemizde sadece birkaç merkezde bulunmaktadır. Domuzlar deneysel çalışmalarda, kalp damar sistemi, ürogenital ve pankreas sistemleri ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere, yaygın olarak tercih edilmektedirler. Domuz yemlerimiz, laboratuvarlarda kullanılan her yaş dönemindeki domuzlar için uygun özellikler taşımaktadır.

Araştırma Yemleri

1. Naturel yemler
2. Naturel Chow Araştırma Diyetleri
3. Işınlanmış Patojen Free Yem
4. Metabolik bozukluk yemleri (prufiye-saflaştırılmış)

Bir Sorunuz mu Var?

Size Yardım Etmek İçin Hazırız.

©2020 Arden Araştırma ve Deney